Apunts de llengua

Ortografia


1

Resum d'ortografia

2

Quadre d'ortografia catalana

3

Esquema d'ortografia catalana

4

L'accent diacrític, els noms i els adjectius variables

5

Masculins i femenins problemàtics

6

L'apòstrof

7

L'ortografia de la B i la V

8

Les nasals (m i n)

9

Quan s'escriu sinó i si no

10

La vocal neutra

Morfologia


1

Els determinants

Categories gramaticals


1

Llistat de les categories i funcions gramaticals bàsiques

2

El sintagma nominal

3

El sintagma verbal

Síl·laba tònica català-castellà


1

Paraules amb síl·laba tònica català-castellà

Pseudoderivats


1

Els pseudoderivats

Vocabulari


1

Els mots compostos

2

Llista d'errors freqüents vocabulari castellà-català

3

Interferències català-castellà

4

Llista de paraules que continguin ela geminada (l·l)

5

Llista de paraules que continguin dièresi (ï,ü)

6

Llista de paraules que continguin ce trencada (ç)

7

Les onomatopeies en català

8

El so dels animals

9

Insults catalans

Els connectors textuals


1

Els connectors en català

La puntuació


1

Els signes de puntuació

Fonètica


1

Fonètica. Els sons consonàntics | Per l'alumna Ivet Duran Murillo

2

Llistat dels diftongs fonètics catalans normatius

Dialectologia


1

Els dialectes. El bloc oriental i occidental

Orientacions de redacció


1

Orientacions de redacció i errors freqüents en català

L'oració


1

Resum de l'oració simple

2

Resum de l'oració composta (versió ESO) (II)

3

Resum de l'oració composta (versió Batxillerat) (III)

Llista de llatinismes


1

Llista de llatinismes

Els pronoms relatius


1

Quadre dels pronoms relatius

Verbs


1

Model de conjugació de verbs en català

Estudis gramaticals


1

Estudi gramatical en base a l'expressió collons

Fraseologia comercial


1

Fraseologia comercial en català