Exercicis

L'aspa verda indica que hi ha penjades les solucions als exercicis corresponents dins de la pestanya "Solucions d'exercicis".

Ortografia3
Exercicis d'ortografia (I)
4
Exercicis d'ortografia (II)
5
Exercicis d'ortografia (III)
6
Exercicis d'ortografia i de correcció de textos
7
Exercicis de perquè, per què o per a què?

Verbs3
Exercicis de verbs irregulars
4
Exercicis de verbs: Les formes no personals
5
Exercicis de verbs incoatius
6
Exercicis de graella de verbs
7
Exercicis de verbs: El futur compost, el futur hipotètic compost, el pretèrit perfet de subjuntiu i el pretèrit plusquamperfet de subjuntiu

Pronoms febles
Pronoms relatius
Oracions compostesTipologia textual
Fonètica3
Exercicis de fonètica (II)
4
Teoria fonètica (fenòmens de contacte entre consonants) amb exercicis (III)
5
Exercicis de transcripcions fonètiques extrets d'exàmens de Selectivitat

DialectologiaLlatinismesLèxicSinònimsHomònims i parònimsDictats
Barbarismes, dubtes i dificultatsExpressions col·loquials, locucions i frases fetes3
Exercicis de locucions i frases fetes (II)
4
Exercicis de frases fetes sobre els animals
5
Exercicis de frases fetes: els transports
6
Exercicis de frases fetes: el temps
7
Exercicis de frases fetes: el cos humà, higiene i vestits

Compendi d'exercicis unificatsTest de cultura general catalanaEndevinallesActivitats de tutoria