Classes particulars

a la ciutat de Barcelona

Necessites un reforç de català?

Sóc llicenciada en Filologia Catalana, amb un postgrau en Correcció Lingüística i un màster en oficial en Estudis Superiors en Llengua, Literatura i Cultura Catalanes. Tinc experiència docent de més de 10 anys en diferents instituts públics de la ciutat de Barcelona, així com classes específiques en empreses privades (de dicció, fonètica...).

Ofereixo:
  • Classes de català per a tots els nivells (ESO, batxillerat, universitat, preparació a les proves d'accés)
  • Classes individuals o en grup, adaptades a les necessitats de cada alumne
  • Preparació d'exàmens oficials (nivell C1 i nivell C2)
  • Classes a domicili (Barcelona ciutat) i possibilitat de fer-les en un altre espai, com també fer un reforç o seguiment per correu electrònic
  • Classes a distància a través d'Skype
  • Correccions de treballs de recerca, de fi de grau, fi de màster...
  • Adaptacions poètiques a partir de traduccions de textos dramàtics d'altres llengües

Nivells: bàsic, intermedi, suficiència, superior

Si esteu interessats, podeu escriure'm a: exercicis.de.catala@gmail.com