Solucions d'exercicis

L'aspa verda indica que hi ha penjades les solucions als exercicis corresponents dins de la pestanya "Solucions d'exercicis".

Ortografia


1
Quadern d'exercicis de llengua catalana
2
99 exercicis de llengua catalana
3
Exercicis d'ortografia (I)
4
Exercicis d'ortografia (II)
5
Exercicis d'ortografia (III)
6
Exercicis de perquè, per què o per a què?

Verbs


1
Teoria dels verbs irregulars amb exercicis
2
Teoria de tipologia de verbs amb exercicis
3
Exercicis de verbs irregulars
4
Exercicis de verbs: Les formes no personals
6
Exercicis de graella de verbs
7
Exercicis de verbs: El futur compost, el futur hipotètic compost, el pretèrit perfet de subjuntiu i el pretèrit plusquamperfet de subjuntiu

Pronoms febles


1
Exercicis de pronoms febles (I)
2
Exercicis de pronoms febles (II) (dificultat alta)

Oracions compostes


1
Exercicis d'anàlisi d'oracions compostes

Tipologia textual


1
Exercicis del discurs (tipologia textual)
2
Anàlisi d'un text argumentatiu

Fonètica


1
Exercicis de diferenciació de vocals fonètiques
2
Exercicis de transcripcions fonètiques extrets d'exàmens de Selectivitat

Dialectologia


1
Exercicis sobre els diferents dialectes catalans

Llatinismes


1
Exercicis de llatinismes

Lèxic


1
Exercicis de lèxic

Sinònims


1
Exercicis de sinònims

Homònims i parònims


1
Teoria homònims i parònims amb exercicis

Barbarismes, dubtes i dificultats


1
Exercicis de barbarismes, dubtes i dificultats

Expressions col·loquials, locucions i frases fetes


1
Exercicis d'expressions col·loquials
3
Exercicis de locucions i frases fetes (II)
4
Exercicis de frases fetes: els animals
5
Exercicis de frases fetes: el transport
6
Exercici de frases fetes: el temps
7
Exercicis de frases fetes: el cos humà, higiene i vestits

Compendi d'exercicis unificats


1
Exercicis sobre "Un gelat de xocolata" de Josep Carner

Test de cultura general catalana


1
Test de cultura general catalana

Endevinalles


1
Endevinalles

Activitats de tutoria


1
Activitats de tutoria. El focus grup.